12-hodinovka pre Pána

V prvom adventnom týždni Vás pozývame
do ticha modlitby a stretnutia s Pánom,

na 12 hodinovú adoráciu,

ktorá bude vo štvrtok 5.12.2019 od 8,00 do 20,00 v kaplnke UPC.

Zároveň Vám budeme nesmierne vďační, ak sa zapíšte do zoznamu na nástenke v UPC na konkrétnu hodinu, a tak si v tom čase vezmete modlitebnú službu a zároveň prevezmete zodpovednosť za priestor budovy UPC.