Všetky príspevky om

UPC chvály

V utorok 18.4. 2017  o 20,00
Vás pozývame na UPC chvály,
ktoré bude viesť spoločenstvo ONE

„Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky“
(Ž 118,1)


Chvály UPC

Pozývame Vás do UPC na
Chvály UPC
14.3.2017 o 20,00
Téma:
„Velebte Pána, nášho Boha,
a padnite k jeho nohám,
lebo je svätý.“ Ž 99,5


Chvály v UPC

chvaly-upc-1

V utorok 23.2.2016 o 20,00
Vás pozývame do UPC na
modlitby chvál, ktoré bude viesť spoločenstvo ONE,
chvály budú zakončené pól hodinovou
Eucharistickou adoráciou.