Všetky príspevky om

Videli sme prázdny hrob

V stredu 4. apríla 2018
všetkých pozývame na Kalvársku horu – Urpín
na Veľkonočnú sv. omšu s titulom
Videli sme prázdny hrob
Po sv. omšu bude agapé u bratov Karmelitánov.


Púť zaľúbených

Na www.zalubeni.sk je možné registrovať sa na Púť zaľúbených,
ktorá sa uskutoční 16. – 18. februára 2018
v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne

Hostia: o. biskup Stanislav Stolárik; o. Pavol Hudák; manželia BartkovciPonuka: prednášky, diskusie, svedectvá, divadlo, tvorivý workshop, prehliadka baziliky…