Diecézna veselica

Diecézne centrum mládeže Maják
pozýva na Diecéznu veselicu,
ktorá sa uskutoční 23.11.2019
v Dome Slovenského misijného hnutia v Banskej Bystrici.

Podrobnejšie informácie a možnosť prihlasovania nájdete na stránkach DCM Maják.