Dôležitý oznam – prevencia proti koronavírusu

Z dôvodu prerušenia výučby na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kvôli prevencii šírenia koronavírusu, pozastavujeme v tomto čase aj činnosť UPC.
Do odvolania v UPC nebudú žiadne spoločné podujatia vrátane sv. omší.