Herný večer s Andrejom

V stredu 27. 9. 2021
po sv. omši (cca o 20,00)

bude herné stretko,

ktoré sa bude niesť v réžii nášho Andreja.
Všetci ste srdečne pozvaní.