Katechézy – „Smädnému dám zadarmo z vody života“

Farnosť Banská Bystrica – Podlavice pozýva všetkých

na pravidelné katechézy o viere.

Od 7.10.2019 každý pondelok a štvrtok o 19,00
v Kostole sv. Ducha v Podlaviciach.