Modlitbová pobožnosť za zomrelých

Do pozornosti Vám dávame
ponuku spoločnej modlitby za zomrelých,
Dušičkovú pobožnosť,
na ktorú Vás srdečne pozývame.

Stretávame sa v utorok 2.11. o 20,00 pred UPC,
odkiaľ pôjdeme na cintorín v Podlaviciach.