Pôst s UPC – spoločný úmysel modlitby

 

Úmysel po 4. pôstnej nedeli

 

 

 

 

Úmysel po 3. pôstnej nedeli

 

 

 

 

Úmysel po 2. pôstnej nedeli

 

 

 

 

Úmysel po 1. pôstnej nedeli

 

 

 

 

Úmysel po Popolcovej strede