Služba UPC

Aby bola budova otvorená, je nutné, aby tam bol „dozor“.
Práve túto funkciu plní služba. Ochotní ľudia, ktorí svoj voľný čas trávia v UPC, aby sa venovali všetkým, ktorí tam prídu.
Keď vidíš na dverách zelenú tabuľku s nápisom „otvorené“, neboj sa vstúpiť a určite ťa niekto príjme.
V tomto čase môžeš využiť kaplnku a stráviť čas s Bohom, využiť knižnicu či zahrať Pingpong. Máme tiež možnosť kopírovať a tlačiť.

A tí ochotní ľudia sú títo: