Služba UPC

Aby bola budova otvorená, je nutné, aby tam bol „dozor“.
Práve túto funkciu plní služba. Ochotní ľudia, ktorí svoj voľný čas trávia v UPC, aby sa venovali všetkým, ktorí tam prídu.
Keď vidíš na dverách zelenú tabuľku s nápisom „otvorené“, neboj sa vstúpiť a určite ťa niekto príjme.
V tomto čase môžeš využiť kaplnku a stráviť čas s Bohom, využiť knižnicu či zahrať Pingpong. Máme tiež možnosť kopírovať a tlačiť.

A tí ochotní ľudia sú títo:

Parícia Cisáriková Elena Fedorová Andrej Kolárik
Parícia Cisáriková Elena Fedorová Andrej Kolárik
Veronika Brédová, Kristína Galambošová, Mária Kundrátová Ivana Belková Marek Pisarčík, Lukáš Počatko
Veronika Brédová,
Kristína Galambošová,
Mária Kundrátová
Ivana Belková Marek Pisarčík,
Lukáš Počatko
Janka Janičinová, Rebeka Špitálová Gréta Koterbová Karol Pavlovkin
Janka Janičinová,
Rebeka Špitálová
Gréta Koterbová Karol Pavlovkin
Dominika Moskaľová Samuel Pizovka
Petra Majáková,
Martina Tomanová
Dominika Moskaľová Samuel Pizovka

 

Simona Špiláková Marián Štang Pavol Polonec
Simona Špiláková Marián Štang Pavol Polonec
Tomáš Vavrek
Tomáš Vavrek