Služba UPC

Aby bola budova otvorená, je nutné, aby tam bol „dozor“.
Práve túto funkciu plní služba. Ochotní ľudia, ktorí svoj voľný čas trávia v UPC, aby sa venovali všetkým, ktorí tam prídu.
Keď vidíš na dverách zelenú tabuľku s nápisom „otvorené“, neboj sa vstúpiť a určite ťa niekto príjme.
V tomto čase môžeš využiť kaplnku a stráviť čas s Bohom, využiť knižnicu či zahrať Pingpong. Máme tiež možnosť kopírovať a tlačiť.

A tí ochotní ľudia sú títo:

Parícia Cisáriková, Anna Vnučáková Daniela Francuzová
Parícia Cisáriková,
Anna Vnučáková
Magdaléna Mezovská Daniela Francuzová
Mária Kundrátová, Kristína Galambošová Ivana Belková Marek Pisarčík, Lukáš Počatko
Mária Kundrátová,
Kristína Galambošová
Ivana Belková Marek Pisarčík, Lukáš Počatko
Natália Hallayová, Janka Janičinová Eva Sabolová Karol Pavlovkin
Natália Hallayová,
Janka Janičinová
Eva Sabolová Karol Pavlovkin
Adriána Smržíková, Rebeka Špitálová Veronika Durčáková Janka Halajová
Adriána Smržíková,
Rebeka Špitálová
Veronika Durčáková Janka Halajová

 

Ivana Pilátová
Zuzana Kostolňáková,
Andrea Jaššáková
Ivana Pilátová Pavol Polonec
Anička Vallušová Tomáš Vavrek
Gabriel Kurtulík,
Samuel Kurtulík, Jakub Kundra
Anička Vallušová Tomáš Vavrek