Projekt „Študenti pre mesto“

„Spolu to zvládneme“ alebo zber odpadu v lokalite Suchý vrch (15.10.2020) 

Výzva „spolu to zvládneme“ sa na nás valí z každej strany. A tak sme sa rozhodli aj my, v rámci projektu „Študenti pre mesto“, priložiť ruku k dielu. Nie len k tej koronovej výzve (odstup 2m, príroda v okrese, rúško a pod.), ale i k tej, aby sme to spoločne zvládli na našej zelenej planéte. Vybrali sme sa teda do našej srdcu blízkej oblasti Suchého vrchu vybavení vrecami na zber odpadu. Keďže situácia nedovolovala, aby nás bolo veľa, malú hŕstku sme rozdelili a odpadky sme zbierali v dvoch lokalitách. Jedni zberači išli od vodárne nad Fončordou, popri záhradkách a turistickom odpočívadle „Hrob neznámeho vojaka“ na Suchý vrch. Druhí zberači od vlekov po asfaltke nahor. Za občasného popŕchania, ale v dobrej nálade sa našlo viac odpadkov, ako sme čakali. Vrecia zaplnili nášho Chrústa (9-miestne auto) vo veľmi krátkom čase. Naše srdca pookriali v prírode. A dobrý pocit, že je trošku čistejšie nás sprevádzal na spiatočnej ceste domov.

Nové lavičky a koše v areáli UMB pri ŠD3

Študenti navštevujúci Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa, biskupa sa rozhodli v spolupráci s Mestom Banská Bystrica v rámci projektu „Študenti pre mesto“ obnoviť zastarané lavičky a koše v blízkosti internátu ŠD3. Staré, rozpadajúce sa lavičky a koše sme odviezli spomínaným Chrústikom k ohnisku, kde ešte poslúžia do ich úplného rozpadu. Následne sme kufor auta zaplnili kúpeným suchým betónom, vďaka ktorému sme vybudovali pätky pod nové lavičky a koše. Samozrejme najprv chalani vykopali jamy na pätky, zašalovali ich. Kovové časti sme ošetrili náterom proti korózii, drevené časti lakom. Chlapci zmontovali časti dokopy, a tak boli nové lavičky a koše pripravené na osadenie. Počkali sme na trošku krajšie počasie. Použitím závitových tyčí a chemickej kotvy sa lavičky a koše dostali na svoje pevné miesta, kde sú prístupné všetkým študentom. Spoločne sme to zvládli a zažili pri tom kopu zábavy.

 

Touto formou chceme poďakovať aj Mestu Banská Bystrica, ktoré nás v tejto aktivite podporilo v rámci projektu „Študenti pre mesto“.