Sv. omše v UPC

Vzhľadom na súčasné okolnosti. Študenti sa po ukončení prednáškového obdobia letného semestra museli odubytovať zo študentských domovov  a dištančnú formu vzdelávania a skúšania, od 13.5.2021 až do 21.9.2021 sväté omše v UPC nebudú.

Prvá sv. omša v novom akademickom roku 2021/22
bude v stredu 22.9.2021 o 19,00.