Veni Sancte

Začíname nový ak. rok
 a máme nádej, že sa budeme môcť stretávať aj osobne.

Pri tejto príležitosti Vás pozývame na slávnostné
VENI SANCTE

svätú omšu, ktorou chceme prosiť o požehnanie do nového ak. roku 2021/22