Veni Sancte

Začíname nový ak. rok
 a máme nádej, že sa budeme môcť stretávať aj osobne.

Pri tejto príležitosti Vás pozývame na slávnostné
VENI SANCTE

svätú omšu, ktorou chceme prosiť o požehnanie do nového ak. roku 2021/22
Continue reading


Sv. omše v UPC

Vzhľadom na súčasné okolnosti. Študenti sa po ukončení prednáškového obdobia letného semestra museli odubytovať zo študentských domovov  a dištančnú formu vzdelávania a skúšania, od 13.5.2021 až do 21.9.2021 sväté omše v UPC nebudú.

Prvá sv. omša v novom akademickom roku 2021/22
bude v stredu 22.9.2021 o 19,00.


Te Deum

Ďakovná svätá omša pri príležitosti konca akademického roka.

Aj tento rok chceme spoločne poďakovať za akademický rok. Síce pandemická situácia nám to neumožňuje spraviť v tradičnom štýle – veľa študentov, no chceme sa tešiť aj z mála.

Všetci ste srdečne pozvaní nás sledovať aj online na YouTubovom kanáli nášho UPC. Veríme, že sa čoskoro stretneme aj naživo.
Continue reading