Kto sme

Spoločenstvo Univerzitného pastoračného centra Š. Moysesa, biskupa patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). 

Ako sa zadefinovať?

Sme otvorené kresťanské katolícke spoločenstvo mladých ľudí (predovšetkým VŠ študentov) spojených vierou so záujmom zmysluplne tráviť voľný čas popri štúdiu v spoločenstve a v priateľstve. Pôsobíme pri univerzitách v Banskej Bystrici. Naším cieľom je poskytovať zázemie v spoločenstve, duchovný rast, možnosť sebarealizácie a oddych.

Kto nás zriadil?

Zriaďovateľom tejto organizácie je Rímskokatolícka cirkev – biskupstvo Banská Bystrica, patrónom je sv. Abrahám a názov centra po dostavaní novej budovy je Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa, biskupa.

Čo robíme?

Do našej činnosti patrí:

  1. organizovanie a zabezpečovanie prednášok z teológie a duchovného života;
  2. poskytovanie možnosti duchovnej obnovy a duchovných cvičení;
  3. formovanie spoločenstva a jednotlivých menších spoločenstiev na internátoch a na univerzite;
  4. zriadenie knižnice s náboženskou a inou literatúrou;
  5. spolupráca s vedením univerzity a internátov v duchovnej starostlivosti o študentov;
  6. organizovanie kultúrnych, športových  a iných voľnočasových akcií

Ako to u nás funguje?

Najbližšími spolupracovníkmi duchovného správcu sú práve študenti, ktorí sa týmto spôsobom majú možnosť prejaviť a urobiť niečo v prospech svojho okolia, ako aj v prospech seba samých.