Sväté omše v Banskej Bystrici

Ciara

V UPC Š. Moysesa, biskupa

Iba počas akademického roka

Pondelok 19:00 (UPC)
Utorok —-
Streda 19:00 (UPC)
Štvrtok 7:15 (UPC)
Piatok 7:15 (UPC)
Sobota —-
Nedeľa 19:30 (UPC)

 

Ciara

V meste Banská Bystrica

Pravidelné bohoslužby

 

Dekanát Banská Bystrica – Katedrála

Katedrála sv. Františka Xaverského Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa
7:30; 8:30; 18:00
7:00; 18:00
8:00; 9:00; 18:00
Kostol sv. Alžbety (rímskokatolícke obrady) Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa
6:00; 15:30
6:00
8:00; 19:00
Kostol sv. Kríža (gréckokatolícka liturgia)
Nám. Š. Moysesa
Utorok,
Streda a Piatok
Nedeľa
 
17:00
11:00
Kaplnka povýšenia sv. Kríža
Nemocnica F. D. Roosevelta
Pondelok – Piatok
Nedeľa
Cirkevný sviatok
(v deň prac. voľna)
15:30
10:00
10:00
 
Kostol narodenia Panny Márie
Radvaň
Pondelok – Sobota
Nedeľa
18:00
7:30; 9:00; 10:30; 18:00
Kostol sv. Michala Archanjela
Fončorda
Pondelok – Sobota
Nedeľa
Nedeľa (júl – august)
 6:30; 16:30
7:00; 8:00; 9:30; 11:00; 18:00
7:00; 8:00; 10:00; 18:00
Kostol Božieho Milosrdenstva
Belveder
Pondelok, Piatok
Štvrtok,Sobota
Nedeľa
15:00
7:30
11:00
Kostol povýšenia sv. kríža
Kalvária na Urpíne
Pondelok, Utorok
Streda
Štvrtok – Sobota
Nedeľa
18:30
7:30
18:30
15:30

Ciara

Dekanát Banská Bystrica – mesto

Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Banská Bystrica – mesto
Pondelok – Piatok
Pondelok – Sobota
Nedeľa
12:00
16:30
7:00; 11:00 (detská); 16:30
Kostol sv. Kríža
Banská Bystrica – mesto
Nedeľa 9:45
Kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov
Stará Sásová
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa
18:00
7:30
8:00; 10:00
Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov
Sásová sídlisko
Utorok – Sobota
Nedeľa
7:00; 18:30
7:30; 9:00; 10:30; 18:30
11:45 (počas školského roku)
Kostol Svätého Ducha
Podlavice
Utorok – Piatok
Sobota
Nedeľa
18:00
7:30
8:00; 10:00