20-tka pre Mamku

V mesiaci október Vás pozývame na modlitbu sv. ruženca, ktorá bude pravidelne v pondelok – štvrtok o 21,00 v UPC.

20preMamku