Všetky príspevky om

Veni Sancte

Začíname nový ak. rok
 a máme nádej, že sa budeme môcť stretávať aj osobne.

Pri tejto príležitosti Vás pozývame na slávnostné
VENI SANCTE

svätú omšu, ktorou chceme prosiť o požehnanie do nového ak. roku 2021/22
Continue reading


Sv. omše v UPC

Vzhľadom na súčasné okolnosti. Študenti sa po ukončení prednáškového obdobia letného semestra museli odubytovať zo študentských domovov  a dištančnú formu vzdelávania a skúšania, od 13.5.2021 až do 21.9.2021 sväté omše v UPC nebudú.

Prvá sv. omša v novom akademickom roku 2021/22
bude v stredu 22.9.2021 o 19,00.