Všetky príspevky om

Dôležitý oznam

Z dôvodu protipandemických opatrení
obmedzujeme aj činnosť UPC Š. Moysesa v Banskej Bystrici.

Vzhľadom na súčasné podmienky ponúkame:
– Streamované sv. omše v nedeľu a v stredu v obvyklých časoch.
– Možnosť individuálnej modlitby a adorácie v kaplnke UPC.
– Sviatosť zmierenia a duchovný rozhovor po dohode s o. Martinom (0905202609).