Na koho sa obrátiť

Služba UPC

Aby bola budova otvorená, je nutné, aby tam bol „dozor“.
Práve túto funkciu plní služba. Ochotní ľudia, ktorí svoj voľný čas trávia v UPC, aby sa venovali všetkým, ktorí tam prídu.
Keď vidíš na dverách zelenú tabuľku s nápisom „otvorené“, neboj sa vstúpiť a určite ťa niekto príjme.
V tomto čase môžeš využiť kaplnku a stráviť čas s Bohom, využiť knižnicu či zahrať Pingpong. Máme tiež možnosť kopírovať a tlačiť.

Continue reading


Koordinátori

UPC nie je len budova so 4 holými stenami. Je to miesto, kde to žije a preto sú potrební ľudia, ktorí občas tých druhých usmernia. Na čele všetkého stojí o.Martin. Ale aby to celé nestálo na jeho pleciach, pomáhajú mu ľudia, ktorí chcú svoj čas a sily v Banskej Bystrici venovať nielen škole, ale aj ďalším ľudom (tzv. dobrovoľníci). Takých ľudí je veľa a tu je zopár z nich, ktorí to tak trošku zastrešujú:

Continue reading