Zamyslenia

Starozákonné postavy č.5

Mojžiš – povolaný Bohom
(o.Rudolf)

„Bol raz jeden muž, ktorý sa pýšil tým, že je najporiadnejším človekom na svete. Nikdy nič nenechal na náhodu. Keď ráno vstával, nevyhnutnosť nájsť si rozhádzané šaty ho ťažila natoľko, že večer, prv než zaspal, ho ľakala už len myšlienka na to, že to bude musieť urobiť. Raz večer napokon pozbieral odvahu, Continue reading


Starozákonné postavy č.4

Jozef Egyptský –Božia prozreteľnosť a plnenie Božej vôle (Gn 50)
(o. Rudolf)

„Majster múdrosti prechádzal lesom so svojim verným žiakom, keď vtom v diaľke uzrel miesto, ktoré vyzeralo veľmi chudobne, a rozhodol sa ho navštíviť. Cestou hovoril so žiakom o tom, aké dôležité je navštevovať a poznávať ľudí a byť otvorený príležitostiam, ktoré sa nám tak ponúkajú. Continue reading


Starozákonné postavy č.3

Abrahám a Sára – čo urobiť s darom? (Gn 18, 1 – 15, Gn 22, 1- 18)
(o. Rudolf)

 „Tobiáš bol štvrták na základnej škole. Tento tichý a pokojný chlapec žil so svojimi rodičmi a súrodencami v skromnom domčeku na kopci posiatom olivovníkmi na kraji dediny, niekoľko kilometrov od mora. Deň pred vianočnými prázdninami sa deti zo štvrtej triedy pretekali v nosení darčekov pani učiteľke, ktorá bola veľmi dobrá a milá. Continue reading


Starozákonné postavy č.2

Abrahám a Agar – príbeh o Božej láske
(o.Rudolf)

Bol raz jeden pastier. Mal 100 oviec. Každá z oviec mala svoje číslo. Mal aj ovečku s číslom 72. To číslo mala každá ovca napísané na chrbte, aby mal pastier menej práce pri počítaní oviec, ktoré sa mu vracali do košiara. Raz si táto ovca s číslom 72 povedala: „Som číslo 72. Znamená to, že keď sa stádo hýbe, nepatrím ani medzi Continue reading


Starozákonné postavy č.1

Adam a Eva – prví manželia
(o.Rudolf)

 Jedna východná legenda rozpráva, že Boh stvoril Adama raz, no Evu štyrikrát. Na počiatku Boh stvoril Adama a nič lepšie mu už stvoriť nenapadlo. Adam bol šťastný, že bol stvorený a že sa cítil slobodný. Po niekoľkých mesiacoch ho však premohol smútok. Nič z toho, čo videl a urobil, mu neprinášalo uspokojenie. Continue reading


Blahoslaventvo č. 8

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8)
o. Rudolf

„V jednej polynézskej dedinke žili dvaja muži, ktorí sa stále hádali. Stačila najmenšia zámienka a hneď’ bol oheň na streche. Život sa pre nich stal neznesiteľným. Ale stal sa takým aj pre celú dedinu. Až raz starší muži jednému z nich povedali: „Po toľkých pokusoch bude jediným riešením, keď sa pôjdeš pozrieť na Boha.” Continue reading


Blahoslavenstvo č. 7

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ (Mt 5, 7)
(o. Rudolf)

„Jedného dňa sa pri nebeskej bráne stretlo niekoľko stoviek duší. Patrili mužom a ženám, ktorí v ten deň zomreli. Svätý Peter, strážca nebeskej brány, riadil prevádzku. „Podľa nariadenia Šéfa vytvoríme tri veľké skupiny podľa toho, kto ako dodržiaval desať prikázaní. V prvej skupine budú tí, čo porušili všetky prikázania aspoň raz. Continue reading


Blahoslavenstvo č. 6

„Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.“ (Mt 5, 6)
o. Rudolf

 „Kedysi chcelo malé dieťa poznať Boha. Vedelo, že to bude dlhá cesta, a tak si do batoha zabalilo žemle a trochu ovocnej šťavy a nadšene sa vydalo na cestu. Keď obišlo takmer tri bloky, stretlo v parku starenku. Sedela na lavičke a pozorovala holuby. Dieťa sa posadilo vedľa nej a otvorilo batoh. Continue reading


Blahoslavenstvo č.5

„Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5, 10)
o.Rudolf

„Jeden finančník práve zomrel a bol na ceste do neba. Nešlo sa mu vôbec ľahko, pretože v živote vykonal len veľmi málo dobrých skutkov. Ako sa blížil k nebu, neisto lovil v pamäti to hodnotné, čo v živote urobil, no roky, počas ktorých vykorisťoval a využíval druhých, boli ťažké ako olovo. Vo vreckách mal niekoľko listov od ľudí, Continue reading


Blahoslavenstvo č.4

„Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.“ (Mt 5,4)
(o. Rudolf)

Predavač s vodou vykonával každé ráno rovnaký rituál – na rameno si položil žrď a na každý koniec pripevnil džbán. Potom išiel k rieke, džbány naplnil vodou a doniesol ich zákazníkom do mesta. Jeden zo džbánov mal však veľa trhlín a strácal množstvo vody. Druhý bol nový a veľmi pyšný na svoju prácu, Continue reading