Kvetný víkend 2015

plagat KV 2015 finalCelodiecézne stretnutie mladých s otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom bude v Banskej Bystrici v dňoch od 27. do 29. marca. Mottom tohtoročného Kvetného víkendu je verš z Matúšovho evanjelia „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“, ktoré je aj témou Posolstva Svätého Otca Františka k 30. svetovému dňu mládeže.

Účastníci sa môžu registrovať do 20. marca 2015 vyplnením registračného formulára na
stránke www.dcmmajak.sk/registracia.html.