Sväté omše v Banskej Bystrici

Ciara

V UPC Š. Moysesa, biskupa

Iba počas akademického roka

Pondelok 19,00 (UPC)
Utorok 18,00 (mládežnícka sv. omša – Katedrála sv. Františka Xaverského)
Streda 19,00 (UPC)
Štvrtok 7,15 (UPC)
Piatok 7,15 (UPC)
Sobota —-
Nedeľa 19,30 (UPC)

 

Ciara

V meste Banská Bystrica

Pravidelné bohoslužby

 

Dekanát Banská Bystrica – Katedrála

Katedrála sv. Františka Xaverského Pondelok – Sobota
Nedeľa
7,30; 8,30; 18,00
8,00; 9,30; 18,00
Kostol sv. Alžbety (rímskokatolícke obrady) Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa
6,00; 15,30
7,30
7,30; 19,00
Kostol sv. Alžbety (gréckokatolícka liturgia) Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Nedeľa
17,00
8,00 (iba vo sviatok)
17,00
8,00 (iba vo sviatok)
17,00
10,00
Kaplnka povýšenia sv. Kríža
Nemocnica F. D. Roosevelta
Pondelok – Piatok
Nedeľa
15,30
10,00
Kostol narodenia Panny Márie
Radvaň
Pondelok – Sobota
Nedeľa
18,00
7,30; 9,00; 10,30; 18,00
Kostol sv. Michala Archanjela
Fončorda
Pondelok – Sobota
Nedeľa
 6,30; 16,30
7,00; 8,00; 9,30; 11,00; 18,00
Kostol Božieho Milosrdenstva
Belveder
Pondelok – Sobota
Nedeľa
9,00
11,00
Kostol povýšenia sv. kríža
Kalvária na Urpíne
Pondelok, Utorok
Streda
Štvrtok, Piatok
Nedeľa
18,30
7,30
18,30
15,30

Ciara

Dekanát Banská Bystrica – mesto

Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Banská Bystrica – mesto
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa
12,00; 16,30
16,30
7,00; 8,30; 11,00; 16,30
Kostol sv. Kríža
Banská Bystrica – mesto
Pondelok – Sobota
Nedeľa
6,30
9,45
Kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov
Stará Sásová
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa
18,00
7,30
8,00; 10,00
Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov
Nová Sásová
Utorok – Sobota 7,00; 18,30
(Utorok v advente – 6,30)
  Utorok – Piatok
(letné prázdniny)
18,30
  Nedeľa 7,30; 9,00; 10,30; 11,45; 18,30
  Nedeľa
(letné prázdniny)
7,30; 9,00; 10,30; 18,30
Kostol Svätého Ducha
Podlavice
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa
18,00
7,30
8,00; 10,00; 18,00