Sväté omše v Banskej Bystrici

Ciara

V UPC Š. Moysesa, biskupa

(počas akademického roka)

Pondelok 19,00 (UPC)
Utorok 18,00 (mládežnícka sv. omša – Katedrála sv. Františka Xaverského)
Streda 19,00 (UPC)
Štvrtok 7,15 (UPC)
Piatok 7,15 (UPC)
Sobota —-
Nedeľa 19,30 (UPC)

Ciara

V meste Banská Bystrica

Dekanát Banská Bystrica – Katedrála

Katedrála sv. Františka Xaverského Pondelok – Sobota
Nedeľa
7,30; 8,30; 18,00
8,30; 9,30; 18,00
Kostol sv. Alžbety (rímskokatolícke obrady) Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa
6,00; 15,00
6,00
7,30; 18,30
Kostol sv. Alžbety (gréckokatolícka liturgia) Pondelok – Utorok
Streda – Piatok
Nedeľa
8,00
16,30
10,00
Kaplnka v Nemocnici F. D. Roosevelta Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa
15,30
16,00
10,00
Kostol narodenia Panny Márie
Radvaň
Pondelok – Sobota
Nedeľa
18,00
7,30; 9,00; 10,30; 18,00
Kostol sv. Michala Archanjela
Fončorda
Pondelok – Sobota
Nedeľa
 6,30; 16,30
7,00; 8,00; 9,30; 11,00; 18,00
Kostol Božieho Milosrdenstva
Belveder
Utorok, Štvrtok, Piatok
Streda, Sobota
Nedeľa, sviatok
15,00
7,30
10,00
Kostol povýšenia sv. kríža
Kalvária na Urpíne
Pondelok – Sobota
Nedeľa
18,30
15,30

Ciara

Dekanát Banská Bystrica – mesto

Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Banská Bystrica – mesto
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa
12,00; 16,30
16,30
7,00; 8,30; 11,00; 16,30
Kostol sv. Kríža
Banská Bystrica – mesto
Pondelok – Sobota
Nedeľa
6,30
9,45
Kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov
Stará Sásová
Pon., Ut., Štv., Pia.
Sobota
Nedeľa
18,00
19,30
8,00; 10,00; 18,00
Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov
Nová Sásová
Utorok – Piatok
(šk. rok)
6,45; 8,00; 18,30
Utorok – Piatok (prázdniny) 18,30
Pondelok – Sobota
(v prikázaný sviatok)
17,00
Nedeľa (šk. rok) 7,30; 9,00; 10,30; 11,45; 18,30
Nedeľa (prázdniny) 7,30; 9,00; 10,30; 18,30
Kostol Svätého Ducha
Podlavice
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa
18,00
7,30
8,00; 10,00; 18,00