Magis 2016

plagat SK-5-final webJezuiti pozývajú mladých na Magis 2016

„Srdečne pozývame mladých ľudí vo veku 18-30 rokov na medzinárodný program Magis, ktorý sa uskutočňuje pred každými Svetovými dňami mládeže. Budúcoročný Magis(spolu s SDM) potrvá od 15. do 31.júla 2016.

Očakáva sa, že sa ho zúčastní skupina asi 2000 mladých ľudí z celého sveta. Magis 2016 začína stretnutím všetkých účastníkov v Lodži (Poľsko), odkiaľ sa potom v menších skupinkách presunú na rôzne miesta v Poľsku, Čechách, v Litve a na Slovensku na týždeň tzv. experimentov (aktivít) so zameraním na putovanie, sociálne a spoločensko-kultúrne aktivity, ako aj na spiritualitu a umenie. Po tomto týždni sa účastníci opäť stretnú v Čenstochovej a z Čenstochovej sa potom presunú na Svetové dni mládeže do Krakova. Prihlasovanie na MAGIS trvá do konca roka 2015, cena za Magis a Svetové dni mládeže je 390 EUR (v cene je zarátaná doprava počas celého programu Magis). Hľadáme sponzorov a preto je možné, že celkovú sumu sa nám podarí znížiť. beMAGIS Ak chceš zažiť viac, zakúsiť medzinárodné spoločenstvo jezuitskej mládeže z celého sveta a naučiť sa hľadieť na svet optikou ignaciánskej modlitbya reflexie, tak neváhaj a príď! Všetky potrebné informácie nájdeš na našich internetových stránkach (jezuiti.sk/blog/magis, magis2016.org, jezuiti.sk) a na našej stránke na FB s názvom „Magisaci“. V prípade pochybností a otázok budeme k dispozícii aj na našej e-mailovej adrese magis.slovensko@gmail.com.

Samuel Jackanič“