Mini duchovná obnova s o. Jankom Kunešom (18.10.2014)

miniDOMini duchovná obnova sa udiala v sobotu 18.10. V UPC-ku sa stretlo veľa očí s túžbou dozvedieť sa viac o tajomstve sv. omše. Koľkokrát sme už boli jeho súčasťou a ten veľký zázrak bol skrytý nášmu srdcu! Otec Janko Kuneš nám s veľkým nadšením pomohol uvidieť a počuť Boha. Spoločne sme debatovali, jedli, smiali sa i v tichosti rozjímali a nechali si premieňať srdcia. Náš spoločný čas vrcholil v poobedňajších hodinách – v Hostii sme prijali nášho Pána. V spoločenstve sme sa stretli aj pri obede. Keďže nás bol hojný počet hladných krkov, uvítali by sme nejaké to zázračné rozmnoženie chleba (resp. pizze) ;). Nestalo sa tak. Prekvapivé(?). Opäť upierame zrak na Chlieb života. S väčšou láskou a vierou sa tešíme na zázrak sv. omše, ktorý dennodenne nastáva a my máme to privilégium byť jeho očitými svedkami.

Dominika