Moderovaná adorácia

mod_adSrdečne Vás pozývame na

moderovanú adoráciu v utorok
25.10.2016 o 20:00
!

Neváhajte sa popri všetkých tých povinnostiach zastaviť pred Pánom. Bude to pekný čas.