Kto sme

Ako sa zadefinovať?

Sme otvorené kresťanské katolícke spoločenstvo mladých ľudí (predovšetkým VŠ študentov) spojených vierou so záujmom zmysluplne tráviť voľný čas popri štúdiu v spoločenstve a v priateľstve. Pôsobíme pri univerzitách v Banskej Bystrici. Naším cieľom je poskytovať zázemie v spoločenstve, duchovný rast, možnosť sebarealizácie a oddych.

Kto nás zriadil?

Zriaďovateľom tejto organizácie je Rímskokatolícka cirkev – biskupstvo Banská Bystrica, patrónom je sv. Abrahám a názov centra po dostavaní novej budovy je Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa, biskupa.

Čo robíme?

Do našej činnosti patrí:

  1. organizovanie a zabezpečovanie prednášok z teológie a duchovného života;
  2. poskytovanie možnosti duchovnej obnovy a duchovných cvičení;
  3. formovanie spoločenstva a jednotlivých menších spoločenstiev na internátoch a na univerzite;
  4. zriadenie knižnice s náboženskou a inou literatúrou;
  5. spolupráca s vedením univerzity a internátov v duchovnej starostlivosti o študentov;
  6. organizovanie kultúrnych, športových  a iných voľnočasových akcií

Ako to u nás funguje?

Najbližšími spolupracovníkmi duchovného správcu sú práve študenti, ktorí sa týmto spôsobom majú možnosť prejaviť a urobiť niečo v prospech svojho okolia, ako aj v prospech seba samých.