O živote pápežov so sr. Petrou, DKL

jpIIV stredu 19. novembra sme v rámci cooltúrnej stredy privítali sestru Petru z rehole vincentiek. Sestra Petra nám rozprávala o svojej skúsenosti zo služby vo Vatikáne. Sestry vincentky tam spravujú Dom svätej Marty, kde sú ubytovaní hostia, biskupi a kardináli, ktorí pracovne pricestovali do Ríma. Vďaka tejto službe sa takmer desaťročie pohybovala v blízkosti pápežov – najprv Jána Pavla II a neskôr Benedikta XVI. Diskutovali sme veselo i vážne o tom, že táto doba je výnimočná svätcami na Petrovom stolci. Počas hodiny a pol sme prešli od zážitkov s Jánom Pavlom, cez skúsenosť z času jeho choroby a smrti a opis udalostí konkláve v roku 2005 až po zvolenie Benedikta XIV. Svedectvo sestry Petry poukazovalo najmä na to, že svätosť nespočíva vo veľkých činoch, ale najmä na každodenných maličkostiach – v hlbokom prežívaní modlitby, vo vľúdnom úsmeve, priateľskom slove…