Popolcová streda

Svätá omša na Popolcovú stredu
bude v jedálni ŠD1 o 19,00

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. Vstupujeme ním do pôstneho obdobia, ktoré svojím hĺbavým a kajúcim charakterom zameriava na slávenie veľkonočného tajomstva.