Púť do Veľkonočného Ríma

RímChcete zažiť netradičnú Veľkú noc?
UPaC Jána Vojtašáka v Ružomberku vás pozýva na Púť do Veľkonočného Ríma v dňoch 15. – 21.  apríla 2014. Prihlásiť sa je potrebné do 10. marca 2014. Cena pre študentov je 250€ a pre zamestnaných 270€.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na mailovej adrese upc.rk@gmail.com.
Do mailu bude potrebné uviesť aj nasledovné údaje.
  • meno
  • priezvisko
  • číslo občianskeho preukazu
  • rodné číslo
  • presnú adresu
  • kontakt – mail aj telefónne číslo.
Záujemcom bude zaslané číslo účtu, na ktorý prevedú sumu na zaplatenie zájazdu.