RORÁTY

V adventom čase pozývame všetkých na rorátne sv. omše za svetla sviečok.
Vo štvrtok (12. 12. 2013) a v piatok (13. 12. 2013) v tradičnom čase 7:15.

 

Roráty (z latinského rorate „roste“)
predstavujú špecifickú podobu rannej mariánskej omše v čase adventu.
„Rorate caeli, desuper, et nubes pluant justum: aperiatur terra, et germinet Salvatorem“
„Roste, nebesá, zhora, z oblakov nech prší pravda. Otvor sa, zem, nech urodí sa spása“
(Iz 45, 8)