Slová z kríža, pôstna cesta pre mládež

Postna_cesta2015Pozývame Vás prežiť s nami pôstny čas.

V ponuke sú:

Zamyslenia počas mládežníckych sv. omší na tému „Slová z kríža“, ut. o 18:00 v Katedrále sv. Františka Xaverského

Pôstne slovko do dňa, po., ut. str. o 7:15 v UPC

Pôstne štvrtky na Španej Doline, od 18:00 sv. omša, katechéza, adorácia možnosť sv. spovede

Taizé adorácia v Katedrále sv. Františka Xaverského, 24.2.2015 o 19:00

Krížová cesta pre mládež, Kalvária na Urpíne, 24.3.2015 o 19:00

Kvetný víkend, 27.- 29.3.2015

Videli sme prázdny hrob, veľkonočná sv. omša pre mládež na Kalvárii, 8.4.2015 o 18:00