Veni Sancte – 29.9.2015

01VeniSancte2015
Bolo to na začiatku zimného semestra, keď sme sa my, študenti, zhromaždili pod strechou Katedrály Františka Xaverského. Už sme vedeli, o čo v škole beží a boli sme si vedomí upotených tvárí, prebdených nocí a dní plných stresu, čo nás čakajú, preto sme sa rozhodli ísť a prosiť, aby sa na nás rozliali dary Ducha Svätého. Otec biskup Marián Chovanec nám venoval povzbudivé slová nielen do nasledujúceho školského roku a všetkým nám udelil požehnanie. Motivovaní sme vyšli von, aby sme jeho slová mohli evanjelizovať ďalej, no hneď pri vchode z katedrály na nás zaútočili ľudia rozdávajúci chlebíčky. Nikto neváhal, lebo po povzbudení ducha je treba povzbudiť aj telo. Zvítali sme sa s mnohými, ktorých sme po trojmesačnej odluke prázdnin vôbec nevideli.  Šťastní a posilnení po každej stránke sme sa vrátili na internáty, aby sme s Božím požehnaním mohli čeliť nástrahám, ktoré sa nám tento rok vpletú do cesty.

reportáž od Maggie 🙂