Veni Sancte

Akademický rok 2023-24 začína
a pri tejto príležitosti všetkých pozývame
20. septembra 2023 o 18:00 do UPC na

VENI SANCTE

slávnostnú sv. omšu,
ktorou chceme prosiť o požehnanie do tohto obdobia.