Videli sme prázdny hrob

V stredu 4. apríla 2018
všetkých pozývame na Kalvársku horu – Urpín
na Veľkonočnú sv. omšu s titulom
Videli sme prázdny hrob
Po sv. omšu bude agapé u bratov Karmelitánov.