Program športového tímu na mesiac február

04.02. futbal (KGŠM)
09.02. tanec (jedáleň UMB)
11.02. futbal (KGŠM)
13.02. futbal LM (UPC)
18.02. futbal (KGŠM)
20.02. futbal LM (UPC)
25.02. florbal (KGŠM)
Stretávame sa klasicky do 20:45 v UPC, alebo 20:55 pred telocvičňou KGŠM. Pre podrobnejšie info o akciách neváhajte kontaktovať Vlasťa Farkašovského (vlastimilfarkasovsky@gmail.com).