Beseda o plnohodnotnom využívaní médií a sociálnych sietí

„Naber pri surfovaní Boží vietor“ bol názov besedy, ktorá sa uskutočnila v našom UPC 7. marca 2018. Beseda bola zameraná na problematiku sociálnych sietí, médií, ich správne a nesprávne využívanie a tiež na to, na čo by si v dnešnej mediálnej dobe mali dávať pozor. Tešili sme sa, že ako hosťa sme medzi nami mohli privítať otca Michala Kukuču – benediktína pôsobiaceho v Sampore, ktorý je tiež známy ako mních s kamerou z jeho kanála na youtube. Po krátkej prednáške bol priestor na besedu, kde zazneli rôzne zaujímavé otázky, odpovede a hodnotné myšlienky, z ktorých si každý mohol vybrať niečo vhodné pre seba.

Report: Majka Kundrátová