Jan Dobraczynski – Nikodémove listy

Jedna z najlepších kníh, aké som  kedy čítala. Čitateľsky veľmi prijateľnou formou autor približuje život Ježiša z Nazareta pomocou listov, ktoré píše Nikodém ( Ježišov priateľ, žijúci v jeho bezprostrednej blízkosti) svojmu priateľovi Justovi.

Originálny, historicky pravdivý a tiež aj veľmi osobný pohľad na Ježiša, časopriestor a spoločnosť v ktorých žil. Autor približuje známe časti evanjelia pomocou pohľadu Ježišovho súčasníka a zároveň sa počas knihy dozvedáme aj o tom, ako sa Nikodémov osobný vzťah k Ježišovi utvára, prehlbuje a počas celej knihy mení.

Rozhodne odporúčam každému, kto sa chce pozrieť na osobu Ježiša z trochu inej perspektívy ako doteraz a prehĺbiť si svoj vzťah k nemu, Kniha je písaná veľmi jednoduchou formou, nie je to žiadna hlboká teológia, ale mne osobne dala veľmi veľa a dlhý čas po jej prečítaní som čerpala z jej myšlienok.