Recenzie kníh

recenzie kníh z knižnice UPC

Benedict J. Groeschel – Etapy duchovného rastu

Autor prispieval svojimi knihami v oblasti spirituality a pastoračného poradenstva.

Publikácia je vhodná pre kresťanov, ktorí sa snažia brať svoj duchovný vývoj vážne a pre tých, ktorí im v tom pomáhajú. Nájdeme tu postrehy a výskumy zo psychológie spojené s tradičnou osnovou duchovného rastu.

Kniha čitateľa privádza k lepšiemu vzťahu k Bohu cez poznanie Boha a poznanie osobných vlastností. Bližšie nám ozrejmuje pojem psychológia spirituality, učenie o troch cestách v duchovnom vývoji v prvej časti knihy. Druhá časť nás obohacuje o psychologické chápanie troch ciest ako etáp duchovného rastu: očistenie, osvietenie, cestu zjednotenia. Posledné vety kapitoly sú ukončené modlitbou: „ … Pane, daj, aby som bol ochotný počúvať ťa, ktorý stojíš a klopeš práve teraz, kde stojím ja, pripravený urobiť ďalší správny krok ku tebe a s tvojou neprestajnou pomocou urobiť aj ten ďalší a ďalší a ďalší.“.

Hoci táto kniha je napísaná pre hlboko veriacich ľudí, nečíta sa pre oddych, ale skôr pre zamyslenie a poučenie, predsa nám môže pomôcť zamyslieť sa nad naším vzťahom k Bohu.


Anthony de Mello SJ – Modlitba žáby I.

Autor bol jezuitský kňaz, psychoterapeut, spisovateľ. Jeho umenie dotknúť sa vo svojich dielach zmyslu ľudského života a spirituality vedel zaobaliť do formy pútavého a humorného rozprávania. Čitateľ si ich ľahko zapamätal, premýšľal, odkrýval hlbší význam hneď alebo až po trpezlivejšom uvažovaní.

Kniha Modlitba žáby je preložená do českého jazyka a má dva diely. Ide o zbierku krátkych príbehov, ktoré sú doplnené o krátke pohľady, ktoré slúžia ako pomoc pri pochopení ponaučenia. Pochádzajú z rôznych krajín a náboženstiev.

V texte nájdeme aj slová: „Ľudské srdce túži po Pravde, ktorá ho oslobodzuje a robí šťastným. Preto je veľkou záhadou, prečo bezprostredné reakcie človeka na Pravdu sú nepriateľské a ustrašené. Duchovní učitelia našli spôsob, ako prekonať odmietavý postoj svojich poslucháčov, keď vyslovili príbeh. Ak budeme počúvať pozorne, príbeh vnikne do nášho srdca a prekoná prekážky brániace vstupu Dobra doň.“.


John Powell SJ – Prečo mám strach povedať ti, kto som?

Autor je výborný znalec ľudskej psychiky a komunikácie. Toto dielo dosiahlo takmer 4 milióny výtlačkov po celom svete.

Existujúci strach vnútri človeka mu bráni v osobnom raste. Celá kniha nám prináša vnútorný pohľad na osobný rast. Najprv zachytáva ľudskú potrebu pochopenia pre stav človeka. Potom potrebu rásť ako osoba a potrebu medziľudských vzťahov. Ako zaobchádzať s vlastnými emóciami a o obranných metódach svojho ega, či sa zastavuje pri súbore taktík a rolí. Uvedomíme si, že človek je plnohodnotnou ľudskou osobou. Oslovujúca kniha je komplexná, plná informácií, prepracovaná, jednoduchá.

Ukazuje nám cestu k obnoveniu vzájomnej otvorenosti a čestnosti v ľudskej komunikácii. Po jej prečítaní by sme si mali vedieť odpovedať: Prečo mám strach povedať ti, kto som?.


Charizmatický svätec-S chlapcami. Životopis sv. Jána Bosca

Knihu podľa originálu spracoval Oldřich Med, salezián.

Pohľad na život charitatívneho svätca,  turínskeho kňaza, hrdinu chlapcov. Chlapcov pritiahol cez vedomosti, šport, pre dospelých bol vynálezcom a novátorom. Téma je spracovaná v 68. kapitolách, na 227 stranách. Je komplexne prepracovaná a ponúka život svätca z rôznych pohľadov. Môžeme ho výborne spoznať. Ak sa začítame do diela, nemôžeme necítiť lásku a sympatie voči don Boscovi. Môžeme tak aspoň kúsok spoznať, prečo bol taký príťažlivý „pre svojich chlapcov“. Sila a charizma dona Bosca je tu stále, stačí si len otvoriť túto knihu.


Wilhelm Hunermann – Ján XXIII.

Autor je skúsený spisovateľ, ktorý vtiahne čitateľa do deja. Aj v tomto románe oceníme jeho talent a schopnosti. Životný príbeh tentoraz predstavuje osud malého chlapca Angela Roncalliho, až po prevzatie pápežského úradu postavy. Tak ako spoznávame túto osobnosť, tak súčasne prechádzame aj dejinami krajín, v ktorých sa ocitla. Kniha nás obohacuje aj o poznatky z histórie. Hlavne však ponúka spoznať človeka s mnohými cennými vlastnosťami, i to ako ich uplatňoval v živote. Jeho život určite nie je jednotvárny, a môžeme sa tešiť na zaujímavý dej. Osobitne nás však zaujme čaro osobnosti človeka, jeho jednoduché láskavé srdce, počúvajúce a pomáhajúce druhým. Je pekným vzorom k nasledovaniu týchto hodnôt. Publikácia neslúži len k zamysleniu a k vzdelávaniu, ale aj pre oddych. Môžu po nej siahnuť všetci, ktorí túžia zistiť v čom spočívala sila Jána XXIII., že sa stal tým kým dnes je.


Hrdinovia a géniovia

Kniha sa venuje príkladom 15 významných osôb v ľudských dejinách, ktoré ovplyvnili chod dejín. Životné osudy, prínos a sila osobnosti každej jednotlivej postavy je vyhradená zvlášť, každý portrét vykresľuje iný autor. Dielo je veľmi prehľadne zostavené, v pevnej väzbe, s kresbami portrétov velikánov či ich výjavov zo života. Približuje v čom spočívala ich veľkosť a prečo si vyslúžili pomenovanie hrdina, či génius. Spoznáme bližšie tieto osobnosti, ich životné podmienky, plody ich práce. Dozvieme sa tak aj poznatky z histórie, zemepisu a ďalších vied. Predovšetkým si však uvedomíme, že osud týchto ľudí bol neraz ťažší ako ich súčasníkov. Poodhalíme, v čom spočívala ich výnimočnosť.

Na začiatku kapitoly sú vždy výroky viažuce sa k danej svetovej postave. Vzrušujúce rozprávanie má často tiež podobu príbehov a nepoznaných drobných udalostí a zaujímavostí. Kapitola končí výrokmi od príslušnej postavy. Kniha je určená pre všetky vekové kategórie, na oddych, zamyslenie, poučenie, vzdelávanie. Postavy nás oslovujú svojím príkladom a pobádajú nás nevzdať vlastný život. Vzory veľmi priťahujú. Okrem toho, akoby každý hrdina predstavoval svoju verziu, svoj spôsob prekonávania prekážok.

Sú ľudia, ktorí vedeli prečo žili. Ich život bol zmysluplný. Táto kniha je ako magnet – je vzrušujúca, pravdivá, dodávajúca odvahu. Prináša zadosťučinenie za život géniov a ťahá nás tiež podobne k významným životným rozhodnutiam.


Benjamín Tinák – Lev z Ereru

Dobrodružný príbeh syna slovenského lekára – Vladka, ktorý odchádza so svojím otcom do Afriky. Chlapec si zapisuje svoje postrehy a zážitky z nového života do denníka. Dielo napísal slovenský lekár, ktorý bol vedúcim interného oddelenia a potom riaditeľom mestskej nemocnice v Etiópii. Snažil sa o priblíženie sociálnej a spoločenskej situácie, podstaty politického systému, zvykov a spôsobov života v Etiópii i o pohľad na exotickosť tejto krajiny. Ako pomôcka mu k tomu slúžia fotografie umiestnené v zadnej časti knihy. Kniha je určená mládeži, deťom, dospelým. Má pútavý dej, v ktorom nám Vladko až v posledných vetách knihy prezradí, ako to dopadlo s levom z Ereru, s princom a kráľom buša. Publikácia je vhodná pre oddych, poučenie.

Kniha pripomína význam života v Afrike. Vytvára vzťah k životu v chudobných častiach sveta.


Jozef Mikloško – Ako sme boli malí

Známy autor písal túto knihu od 23.5.1981 – 20.7.1994, aby jeho životné spomienky neupadli do zabudnutia. Svoje autobiografické poviedky venoval mame. Románové rozprávanie nás prenesie do sveta chlapčenských dobrodružstiev. Prihovára sa k nám chlapec s osobitným detským pohľadom na život. Dej prebieha v Nitre na Kalvárii v známe slovenskej rodine. Je doplnený o 85 fotografií a 63 obrázkov. Humor sa strieda so životnými skúsenosťami. Jednoduchý štýl je vhodný pre všetky vekové kategórie. Slúži pre oddych i na zamyslenie. Kapitoly majú svoj vlastný príbeh. Dozvieme sa v nich Kto sa s kým a kde kamarátil, o Džonyho búde a motorke pána Ravelku, o Fuxovi, o Kalvárskych Indiánoch, o Skoku o žrdi, o tom Ako sme chodili do školy, o Rybačke, Polievačke i o Prísne tajných informáciách a o všeličom inom.

Cez krásu detskej duše, jej spomienok upozorňuje na človeka a jeho veľkosť. Kniha je výzvou a dôsledkom hladu po ľudskosti a dobre. Ide o žáner, ktorý je obľúbený a ku ktorému sa radi vraciame i po rokoch. V tomto prípade sa však nášho srdca dotýka čistá detská úprimnosť. Kniha má ponaučenie a odkrýva hodnotu dobra v človeku. Je to príťažlivé a oslovujúce dielo pre každého z nás.


Wilhelm Hunermann – Deti svetla

Z mladosti veľkých svätcov

Dielo je určené pre deti, mladých ľudí, rodičov, starých rodičov, animátorov, vychovávateľov, katechétov. Venuje sa vďačnej téme: mladým ľuďom a ich svedectvu viery. Je zameraná na detstvo a mladosť, osobitne na situácie v ktorých hľadali a bojovali o svoje povolanie. Mladí ľudia pochádzajú z rôznych časových období, žijú v rôznych podmienkach a okolnostiach. Majú rôzne povahy, dary, vzťah k Bohu i k blížnemu. Je vzrušujúce pozorovať životné cesty budúcich veľkých svätcov. Určite sa pri ňom zamyslíme, no keďže je písané formou pútavého románu, môžeme si pri ňom i oddýchnuť. Mladým ľuďom môže pomôcť pri hľadaní ich životnej cesty, keďže s týmto úmyslom bola publikácia spracovaná.

Kniha je v pevnej väzbe. Možno by bolo zaujímavé spoznať, ako títo mladí ľudia hľadali svoje miesto v živote, a čím museli v živote prejsť, aby sme ich dnes mohli označovať ako nositeľov svetla a viery.


Wilhelm Hunermann – Klemnt Mária Hofbauer

Autor nám predstavuje v tomto románe ďalšieho výnimočného človeka. Klement je vzorom viery a nádeje. Mal mimoriadne zložitú a ťažkú životnú cestu. Preto sa nám tu predkladá, aby sme si uvedomili, že aj nepriame cesty, ak nás nakoniec dovedú do cieľa boli pravými cestami. Klement mal zložitý život, ktorý dokázal dobojovať dokonca.

Okrem osobného príbehu, autor sleduje aj dejinný vývoj udalostí v Európe. Strhujúci dej, ktorý nás vovádza priamo do diania. Odohráva sa v rokoch 1751-1820. Začína spomienkou na detstvo vo virvare sedemročnej vojny, do Talianska prichádza, keď osvietenstvo chcelo otriasť pápežstvom, do Varšavy keď sa delí Poľsko a potláča sa poľské povstanie ruskou cárovnou. Končí sa pohľadom na Klementa ako apoštola Viedne, ktorý je duchovnou oporou cisárskeho mesta obsadeného Napoleonom.

Kniha slúži na poučenie, zamyslenie, môže sa použiť pri vzdelávaní. Je vhodná pre mladých i starších. Dokáže potešiť, povzbudiť, posilniť našu vieru i nádej. Na 224 stranách sa nám odhaľuje životná cesta nezabudnuteľného človeka … .