Hrdinovia a géniovia

Kniha sa venuje príkladom 15 významných osôb v ľudských dejinách, ktoré ovplyvnili chod dejín. Životné osudy, prínos a sila osobnosti každej jednotlivej postavy je vyhradená zvlášť, každý portrét vykresľuje iný autor. Dielo je veľmi prehľadne zostavené, v pevnej väzbe, s kresbami portrétov velikánov či ich výjavov zo života. Približuje v čom spočívala ich veľkosť a prečo si vyslúžili pomenovanie hrdina, či génius. Spoznáme bližšie tieto osobnosti, ich životné podmienky, plody ich práce. Dozvieme sa tak aj poznatky z histórie, zemepisu a ďalších vied. Predovšetkým si však uvedomíme, že osud týchto ľudí bol neraz ťažší ako ich súčasníkov. Poodhalíme, v čom spočívala ich výnimočnosť.

Na začiatku kapitoly sú vždy výroky viažuce sa k danej svetovej postave. Vzrušujúce rozprávanie má často tiež podobu príbehov a nepoznaných drobných udalostí a zaujímavostí. Kapitola končí výrokmi od príslušnej postavy. Kniha je určená pre všetky vekové kategórie, na oddych, zamyslenie, poučenie, vzdelávanie. Postavy nás oslovujú svojím príkladom a pobádajú nás nevzdať vlastný život. Vzory veľmi priťahujú. Okrem toho, akoby každý hrdina predstavoval svoju verziu, svoj spôsob prekonávania prekážok.

Sú ľudia, ktorí vedeli prečo žili. Ich život bol zmysluplný. Táto kniha je ako magnet – je vzrušujúca, pravdivá, dodávajúca odvahu. Prináša zadosťučinenie za život géniov a ťahá nás tiež podobne k významným životným rozhodnutiam.