Wilhelm Hunermann – Deti svetla

Z mladosti veľkých svätcov

Dielo je určené pre deti, mladých ľudí, rodičov, starých rodičov, animátorov, vychovávateľov, katechétov. Venuje sa vďačnej téme: mladým ľuďom a ich svedectvu viery. Je zameraná na detstvo a mladosť, osobitne na situácie v ktorých hľadali a bojovali o svoje povolanie. Mladí ľudia pochádzajú z rôznych časových období, žijú v rôznych podmienkach a okolnostiach. Majú rôzne povahy, dary, vzťah k Bohu i k blížnemu. Je vzrušujúce pozorovať životné cesty budúcich veľkých svätcov. Určite sa pri ňom zamyslíme, no keďže je písané formou pútavého románu, môžeme si pri ňom i oddýchnuť. Mladým ľuďom môže pomôcť pri hľadaní ich životnej cesty, keďže s týmto úmyslom bola publikácia spracovaná.

Kniha je v pevnej väzbe. Možno by bolo zaujímavé spoznať, ako títo mladí ľudia hľadali svoje miesto v živote, a čím museli v živote prejsť, aby sme ich dnes mohli označovať ako nositeľov svetla a viery.