Anthony de Mello SJ – Modlitba žáby I.

Autor bol jezuitský kňaz, psychoterapeut, spisovateľ. Jeho umenie dotknúť sa vo svojich dielach zmyslu ľudského života a spirituality vedel zaobaliť do formy pútavého a humorného rozprávania. Čitateľ si ich ľahko zapamätal, premýšľal, odkrýval hlbší význam hneď alebo až po trpezlivejšom uvažovaní.

Kniha Modlitba žáby je preložená do českého jazyka a má dva diely. Ide o zbierku krátkych príbehov, ktoré sú doplnené o krátke pohľady, ktoré slúžia ako pomoc pri pochopení ponaučenia. Pochádzajú z rôznych krajín a náboženstiev.

V texte nájdeme aj slová: „Ľudské srdce túži po Pravde, ktorá ho oslobodzuje a robí šťastným. Preto je veľkou záhadou, prečo bezprostredné reakcie človeka na Pravdu sú nepriateľské a ustrašené. Duchovní učitelia našli spôsob, ako prekonať odmietavý postoj svojich poslucháčov, keď vyslovili príbeh. Ak budeme počúvať pozorne, príbeh vnikne do nášho srdca a prekoná prekážky brániace vstupu Dobra doň.“.