John Powell SJ – Prečo mám strach povedať ti, kto som?

Autor je výborný znalec ľudskej psychiky a komunikácie. Toto dielo dosiahlo takmer 4 milióny výtlačkov po celom svete.

Existujúci strach vnútri človeka mu bráni v osobnom raste. Celá kniha nám prináša vnútorný pohľad na osobný rast. Najprv zachytáva ľudskú potrebu pochopenia pre stav človeka. Potom potrebu rásť ako osoba a potrebu medziľudských vzťahov. Ako zaobchádzať s vlastnými emóciami a o obranných metódach svojho ega, či sa zastavuje pri súbore taktík a rolí. Uvedomíme si, že človek je plnohodnotnou ľudskou osobou. Oslovujúca kniha je komplexná, plná informácií, prepracovaná, jednoduchá.

Ukazuje nám cestu k obnoveniu vzájomnej otvorenosti a čestnosti v ľudskej komunikácii. Po jej prečítaní by sme si mali vedieť odpovedať: Prečo mám strach povedať ti, kto som?.