Julien Green – Brat František

Pútavý život sv. Františka z Assisi zložený z rôznych situácií jeho života, obsahuje historické fakty aj legendy viažuce sa k tomuto svätcovi. Kniha je rozdelená na množstvo menších kapitol, preto sa ľahko číta a obsahuje mnoho zaujímavostí.

Sv. František nie je zobrazený zidealizovane, ale naopak veľmi reálne, po prečítaní, si k nemu čitateľ vytvorí osobný vzťah. Je to osobnosť veľmi sympatická a zároveň žijúca v reálnom čase a mieste. Jeho vykreslenie je podané uveriteľne, autor nám ho predstavuje ako človeka z mäsa a kostí. Preto mne osobne bol sv. František po prečítaní tejto knihy oveľa bližší.