Miroslav Saniga – Ekologické úvahy

Prírodovedec Miroslav Saniga sa vyznal v predkladanej knihe Ekologické úvahy.

Skúsenostné rozprávanie o živote stredoslovenskej prírody. V úvahe sa pozrieme na vzťah človeka k Božej prírode. Pouvažujeme, ako zachovať prírodu pre budúce pokolenia. Poďakujeme Stvoriteľovi za dar prírody. Kniha apeluje na city, a znovu len podporuje čestné uznanie, ktoré sa autorovi dostáva za jeho presvedčenie a činnosť. Až 38 úvah je venovaných širokej populácii, od žiakov k starším spoluobčanom. Prináša skúsenosti vedca a milovníka prírody.

Nie je však len autorovým vyznaním. Vedie čitateľa k vytváraniu osobného vzťahu k životnému prostrediu. Táto viazaná publikácia je plná autorových fotografií s hýrivými farbami. Má vlastnoručný podpis od autora s dátumom 20.12.2007. Súčasťou knihy je drobný letáčik, podpísaný iniciálami prírodovedca. V knihe budeme ťažko hľadať nejaký nedostatok. Snáď len, že niektoré pasáže sa opakujú. Na niekoho však práve toto môže kladne pôsobiť.

Ak v niektorých knihách musíme hľadať posolstvo, tak táto kniha je posolstvo samo … .