Narodky UPC

V stredu 10. novembra chceme spolu s Vami osláviť narodky UPC,
ktoré má zase o rôčik viac od svojho založenia.

Vzhľadom na patričné opatrenia spojené s pandémiou Covid 19
chceme predovšetkým poďakovať Pánu Bohu sv. omšou o 19,00
a zároveň ho aj prosiť o ďalšie požehnanie.

Sv. omšu chceme obetovať za všetkých našich dobrodincov.

Budeme radi, ak prídete medzi nás, aj keď nás obmedzujú lilmity účastníkov
alebo ak sa spojíte s nami prostredníctvom streamu.