Narodky UPC

V stredu 15.11. sme v UPC-ku zažili jeden vzácny deň.
Oslavovali sme 24. narodeniny tohto, pre nás dôležitého miesta.

Nebola to iba taká obyčajná oslava. Najskôr sme sa zjednotili vo sv. omši, ďakovali a prosili o požehnanie do ďalšieho obdobia. Po omši nás čakalo agapé (občerstvenie) v kruhu ostatných, a potom sa rozbehol spoločný program.

Trošku sme súťažili a testovali naše vedomostné znalosti z oblastí športu, literatúry i samotného UPC-čka. Trošku sme si aj zabehali a  zahrali sa na hľadačov pokladov či vyskúšali náš hudobný sluch.

Na záver nás čakalo aj príjemné prekvapenie v podobe torty a nečakanej tancovačky. Celý večer sa niesol v duchu skvelej zábavy, dobrého jedla a veľkej vďaky za vzácne miesto a výnimočných ľudí.

Report: Gabika Paštrnáková