Program športového tímu na mesiac november

05.11. futbal (KGŠM)
11.11. prechádzka (Močiar)
12.11. futbal (KGŠM)
19.11. turistika (okolie BB)
19.11. futbal (KGŠM)

22.11. futbal LM (UPC)
26.11. volejbal (KGŠM)
Stretávame sa klasicky do 20:45 v UPC, alebo 20:55 pred telocvičňou KGŠM. V prípade záujmu o turistiku sa hláste Vlasťovi Farkašovskému(vlastimilfarkasovsky@gmail.com).