Silvestrovská chata

Už tradične spoločne slávime Silvestra na Saleziánskej  chate na Sihle.
Aj tento rok Vás pozývame na

Silvestrovskú chatu,

ktorá bude od 30.12.2019 do 1.1.2020.
Cena za celú akciu je 20,- € (ubytovanie + strava)
Záujemcovia sa môžu hlásiť Andrejovi Kolárikovi (akolarik5@gmail.com)