Zo srdca Európy do Santiaga de Compostela

Putovanie do SantiagaFakulta prírodných vied UMB Vás pozýva na besedu s cestovateľom Patrikom Kotrbom
o putovaní do Santiaga de Compostela.

Kedy: utorok 2. decembra 2015 o 18,00
Kde: budova FPV a FF UMB na Tajovského 40 v BB, miestnosť č. 313.