Advent v UPC

Maria rozvazujuca uzlyPozývame Vás spolu s nami prežívať Advent,
teda  čas, v ktorom chceme špeciálnym spôsobom otvárať svoje srdce, aby sa v ňom mohol narodiť a prebývať Ježiš.

V kaplnke UPC môžete rozväzovať uzly svojho života, a tak vyrovnávať cestu Pánovi, zdvíhať nížiny, znižovať kopce a robiť svoj život jednoduchším a priamejším.
V kaplnke nájdete modlitbu k Panne Márii – rozväzujúcej uzly a v rámci času stráveného v modlitbe môžete aj symbolicky rozviazať uzol z výzdoby kaplnky
a zapáliť sviecu ako symbol modlitby, ktorá sa ako príjemná vôňa vznáša k Bohu do nebies.

V pondelok, utorok a v stredu Vás pozývame o 7,15 na modlitbu ranných chvál a na Slovko do dňa ako podnet, ktorý nás nasmerováva k Pánovi.

Vo štvrtok a v piatok budú o 7,15 Roratné sv. omše.

Zalozka-PMRU-1-60x150mmZalozka-PMRU-2