Ako bolo na besede ….

Reflexia na besedu „Hlas kresťanov v Európe“ s F. Mikloškom a M. Lexman

,,Európa je miláčik Boží, Európa milovala slobodu a žiadny kontinent neoslávil Boha tak ako Európa svojou vedou, kultúrou, umením, túžbou po slobode a úctou k človeku“, aj to zaznelo v stredu večer 10.4., kedy sme v priestoroch UPC za hojnej účasti privítali pána Františka Mikloška, ktorý nás poctil svojou vzácnou prítomnosťou,  a pani Miriam Lexman, kandidátku KDH do europarlamentu, v rámci diskusie „Hlas kresťanov v Európe“. Diskusiu moderoval náš „absolvent“ a v súčasnosti moderátor Rádia Lumen Martin Šajgalík.

V diskusii padli aj zaujímavé názory o kresťanských koreňoch Európskej únie, a jej súčasným vzťahom ku kresťanstvu. Jedným zo zaujímavých bodov diskusie bol moment, kedy naši hostia poukázali na dve témy, kde principiálnosť kandidáta sa stala merítkom jeho „kresťanskosti“, pričom ostatné aspekty dôstojnosti ľudského života sa v rámci kresťanského politického diskurzu akosi zabúda.

Andrej Kolárik

Ak ste nestihli alebo ste sa nemohli prísť pozrieť, nič to, môžete si spätne pozrieť stream: https://www.facebook.com/KDMSonline/videos/2399230046762705/?acontext=%7B%22source%22%3A1%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%7D&active_tab=discussion